Pomnóż przez siebie dwie macierze

Rozmiar macierzy A i B Wybierz ilość kolumn macierzy A
i ilość wierszy macierzy B:
Wybierz ilość wierszy macierzy A: Wybierz ilość kolumn macierzy B: Wykonaj akcję:
Losowanie macierzy A Wybierz zakres liczb:
Od do
Wykonaj akcję:
Losowanie macierzy B Wybierz zakres liczb:
Od do
Wykonaj akcję:
Macierz wejściowa A Macierz A:
Macierz wejściowa B Macierz B:
Precyzja obliczeń Ilość miejsc po przecinku
w macierzy A:
Ilość miejsc po przecinku
w macierzy B:
Ilość miejsc po przecinku
w obliczeniach wyjściowych:
Zerowanie macierzy Wykonaj akcję:
Obliczenia wyjściowe Wykonaj akcję: