Pomnóż macierz przez liczbę

Rozmiar macierzy A Wybierz ilość wierszy: Wybierz ilość kolumn: Wykonaj akcję:
Losowanie macierzy A Wybierz zakres liczb:
Od do
Wykonaj akcję:
Macierz wejściowa A Macierz A:
Liczba wejściowa b Liczba b:
Precyzja obliczeń Ilość miejsc po przecinku
w macierzy A:
Ilość miejsc po przecinku
w liczbie b:
Ilość miejsc po przecinku
w obliczeniach wyjściowych:
Zerowanie macierzy Wykonaj akcję:
Obliczenia wyjściowe Wykonaj akcję: